therapies

Varis tedavisi Endovenöz

Varisli damarlar gelişmiş ülkelerde yetişkin nüfusun %10'unu etkileyen yaygın bir vasküler patolojidir. Obezite, kalıtım, gebelik, cinsiyet gibi faktörler, hormonal faktörler ve uzun süreli ya da hareketsiz yaşam gibi alışkanlıklar nedeniyle bu oran yıldan yıla artmaktadır.

Laser ile varis tedavisi için endovenöz lazer tekniği bu patolojinin geleneksel tedavisine hassas , etkili ve kesin bir çözümdür .

Minimal invaziv bir yöntemdir
Kanıtlanmış etkinliktedir
Çok sayıda klinik referansa sahiptir
Günlük aktivitelere hızlı dönüş sağlar
Ayakta tedavi prosedürü ile normal hayattan kısa süreli ayrılmaya neden olur
Cerrahi yöntemlere göre daha güvenli, konforlu ve etkili bir alternatiftir
Prosedür, safenektomi veya flebektomi gibi geleneksel cerrahi tekniklerden daha güvenli, hızlı ve daha konforludur .

Lazerle varis tedavisi , ayakta tedavi bazında iç ve dış safen ve kollateral damarların tedavisi için endikedir . İşlem lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve çok ince bir esnek lazer fiberinin girişimsel bir yöntemle iğne yardımıyla varisli damara yerleştirilir . Fiber, tedavi için optimum konuma ulaşana kadar ecodoppler kontrolü altında yönlendirilir. Hedeflenen damar boyuna ulaşınca laser cihazı çalıştırılarak , laser enerjisi verilmeye başlanır . Tüm varisli damar boyunca laser enerjisi eşit şekilde verilerek işlem gerçekleştirilir .

Yüzeyel Varis tedavisi / Hemoangioma

Örümcek damarları, telenjiektaziler, venöz anjiyomlar özel lazer platformları bu tür damar problemlerinde kolay ve etkili bir çözüm bulunur.

Lazer ile vasküler tedaviler en güneli tedavi yöntemleridir . Venöz anjiyomlar , Papüler yıldız anjiyomu , küçük dudak anjiyomu ve düz anjiyom vakalarında mükemmel sonuçlar sağlar. Yüzeyel laser sistemleri, kızarık cilt bölgeleri, kuperoz, rosacea, venöz göller veya venöz kırmızı veya mavi noktaların tedavisi gibi çeşitli vasküler uygulamalara izin verir.

Yetişkin nüfusun yaklaşık %60'ı yüzlerinde, ellerinde veya bacaklarında bir tür telenjiektazi veya örümcek damarlarından şikayetçidir . Göze hoş gelmeyen damarların varlığı da hastanın tedavi aramasının sık nedenlerinden biridir. Makyaj veya kıyafet bu tür sorunları gizlemenin yaygın yollarıdır, ancak elbette tatmin edici bir çözüm sunmazlar. Yüzeyel varislerin lazerle tedavisini sağlayan sistemler izleri kalıcı olarak ortadan kaldırarak bu sorundan sonsuza kadar kurtulmanızı sağlar.

Lazer tedavisi nasıl çalışır?

Lazer enerjisi cilde nüfuz eder ve hedef kromofor görevi gören kanın oksihemoglobini tarafından emilir. Damar sıcaklığı yükselir ve epidermal yaralanma veya mor olmadan çökmesine neden olur.

Laserler yüz telenjiektazisi, örümcek damarları, hemanjiyomlar, venöz göller, rozasea, örümcek damarları ve kollateraller gibi çeşitli vasküler lezyon tiplerini kolayca düzeltir. Bu dalga boyu için hedef kromofor, enerjiyi emen ve damar duvarlarını yok eden bir fototermal etkiye neden olan hemoglobindir.

Makyaj veya giysi gibi kamuflaj sistemleri yardımcı olabilir ancak hastalar için gerçekten tatmin edici bir çözüm sunmazlar. Laser ile örümcek damarları, yüzeysel telenjiektaziler, kırmızı ve mavi damarlar, telenjiektatik noktalar ve diğerleri gibi çok sayıda vasküler patoloji için en etkili seçimi sunar.

Lazer nasıl çalışır?

Lazer enerjisi cilde nüfuz eder ve kan tarafından emilir. Sonuç olarak, damar sıcaklığı önemli ölçüde yükselir ve damarın purpura olmadan çökmesine neden olur. Diode lazerin dalga boyu, cilt lezyonlarına neden olmadan etkili bir şekilde gerçekleştirir.

Laser ile yapılan tedaviler ile göze hoş gelmeyen damarlar, birkaç tedavi seansından sonra neredeyse tamamen ortadan kalkar .

Hemorroid / Fistül

Hemoroidler, polipler ve anal fissürler genel nüsda çok yaygın durumlardır. Çoğu durumda, ağrıyı azaltan ve yaşam kalitelerini iyileştiren hızlı ve etkili çözümler arayan hastaları bir tıp uzmanına danışamayarak sonuçta sıkıntılı semptomlarla karşılaşır .

Hemoroid için ayakta tedavi

Gelişmiş proktoloji üniteleri, proktolojik lezyonları tedavi etmek için yini laser cerrahisi teknolojisine sahiptir . Geliştirilmiş laser platformu olan INTERmedic'in Multidiode™ Surgical Series 4G lazeri ile , dokuyu kanama olmadan ve çevredeki bölgelere minimum hasar vererek kontrollü bir şekilde kesebilebilir , koagülasyon yapılabilir ve buharlaştırabilir , Enflamasyona neden olmadan uygulanan ve travmaya neden olmadan uygulanan bir yöntemdir .

Özel Laser sistemleri geleneksel proktoloji cerrahisinden daha az invaziv olması nedeni ile n proktoloji uygulamalarında birçok avantaj sunar . Hastalar için daha konforludur, hasta ayakta tedavi edilir, genel anestezi gerekmez, postoperatif ağrı azalır ve iyileşme daha hızlıdır.

Geniş uygulama yelpazesi vardır

Laser sistemleri

Hemoroidektomi prosedürleri
Anal fissür ve ektropion pıhtılaşması
Anal fissür eksizyon
Anal stenoz ablasyonu
Pilonidal Kist
Kondilom
Kolon polipozisi
Villöz adenom
Edinilmiş ve doğuştan fistül ve tümör

Laser Diskektomi / Disk Dekopmresyon tedavisi

Laser , vertebral disk prolapsusunun minimal invaziv tedavisi için özel olarak tasarlanmış devrim niteliğinde bir lazer sistemidir. Lazer prosedürü etkili, hızlı ve güvenlidir, lazer enerjisinin neden olduğu büzülme ile intradiskal basıncı azaltır.

Lazer ile intradiskal basıncın azaltılması, intravertebral cerrahide devrim yaratmıştır , nükleus pulposusun küçük bir kısmı, lokal anestezi altında ayaktan minimal invaziv bir prosedürle basıncı azaltmak için buharlaştırılır.

Laser disk dekompresyonu için en uygun dalga boyu olan 980nm Diode laserdir . Kromoforlu su tarafından daha fazla emilmesi (810nm lazerden beş kat daha fazla ve 1064nm'den iki kat daha fazla), tedavileri gerçekleştirmek için daha az lazer enerjisine ihtiyaç duyulmasını sağlayarak, çevre dokuya daha düşük ısı yayar ve yan etkileri azaltır.

Laser ile lazer diskektomi, lazer enerjisi kullanılarak intradiskal basıncı azaltmak için lokal anestezi altında gerçekleştirilen minimal invaziv bir ayakta tedavi prosedürüdür. Çekirdek pulposusun küçük bir bölümünü buharlaştırmak için etkilenen diske bir iğne yoluyla bir optik fiber sokulur ve buharlaşma yaratılarak intradiskal basıncı önemli ölçüde azaltılır . İşlem sırasında disk içerisinde oluşan buhar , disk içi basıncı en aza indirmek için özel aplikatör üzerinde bulunan tahliye kanalı yardımı ile uzaklaştırılır.

İşlem hasta için konforludur, iz veya omurga instabilitesi bırakmaz, rehabilitasyon süresini kısaltır ve gerekirse açık ameliyata engel teşkil etmez .

Laser Liposuction / Lipolizis

Gün geçtikçe daha fazla insan, diyetlere dirençli bölgesel yağlardan yüz ve vücuttan kurtulmak istiyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, liposuction günümüzde en yaygın kozmetik cerrahi prosedürlerinden biridir.

Liposuction dan daha etkili minimal invaziv alternatif Lipolizis

Ameliyathanelerde lazer gibi yeni tıbbi teknolojilerin kullanılması, geleneksel lipoplasti tekniğini yeniden tanımlayarak, hastalar tarafından daha iyi tolere edilen ve 980 / 1470 ile lazer destekli liposuction gibi mükemmel sonuçlar veren daha az invaziv yeni bir prosedürün ortaya çıkmasına neden oldu.

Bu prosedür, geleneksel liposuction ile tedavisi zor olan küçük yüz ve vücut bölgelerindeki (çift çene, kollar, diz içleri) lokalize yağların alınması için endikedir. Lipodefine™ 980/980 4G/1470 ile lazer destekli liposuction vücut hatlarını yeniden oluşturur , düzensizlikleri , asimetrileri düzeltir ve geleneksel cerrahi ile elde edilmesi imkansız bir cilt sıkılaştırma etkisi yaratır.

Lazer nasıl çalışır?

400 / 600 Mikron çapında bir optik fiber , derideki küçük bir insizyondan hedef dokuya iletilir , kılavuz ışığı yardımı ile doktor hedef dokuyu tesbit eder . Bu fiber dokuya hassas ve doğrudan laser enerjisni ileterek adipositlere ulaşır.

980/1470, termal etkiyle, yağ hücresi zarlarını parçalar ve yağ hücresi içeriğini karıştırarak yağ hücrelerinin hareketini sağlar . Yarı sıvı şekle gelmiş olan yağ hücreleri kolayca vücut dışına aspire edilir veya küçük miktarlarda vücut tarafından metabolize edilirek doğal olarak elimine edilir. Lazer enerjisi tarafından üretilen ısı ayrıca kan damarlarını pıhtılaştırır, kolajeni yeniden yapılandırır, cilt elastikiyetini artırır ve tedavi edilen alanlarda doku kasılmasını destekler. Mükemmel estetik sonuçlar veren minimal invaziv bir tekniktir.

Hastalar ve doktorlar için avantajları
Minimal invaziv yöntemdir
Yüz ve küçük vücut bölgelerinde bulunan yağ dokusunu tedavi etmek için idealdir
Doku düzensizliklerinin tedavisi için bir çözüm kabul edilir
Lokal anestezi ile gerçekleştirilir
Minimum ödem ve kanama meydana gelir
Daha az doku travması oluşturur
Ameliyat sonrası daha kısa ve daha az ağrı duyulur
Daha iyi cilt sıkılaştırma gerçekleşir

Laser ile aspirasyona gerek olmadan minimal invaziv lazer destekli liposuction ile çene, mandibular ark veya iç kollar gibi düşük yağ içeren küçük vücut bölgelerini yeniden şekillendirme yapılabilir . Dermalase™, etkinliği, uzun vadeli sonuçları ve perkütan , minimal invaziv prosedürü ile hızlı bir şekilde yaygın olarak uygulanan 1064nm bir lazerdir .

Laser ile Prostat tedavisi

200 Watt gücünde Diode Laserler ile iyi huylu prostat adenomu vaporizasyonu için etkili çözüm olduğu kanıtlanmıştır. Laser ile tedavi dünya çapında çok sayıda referans tarafından garanti edildiği gibi, oksihemoglobin ve su absorpsiyon katsayısı ile BPH tedavisi için idealdir.

Laser hem prostatın vaporizasyon ve enükleasyonu hem de diğer üroloji endikasyonları için en gelişmiş teknolojiyi tek bir cihazda içerdiğinden, 980nm lazer dalga boyu hekimlere en iyi çözümü sunar.

Prostat dokusunun buharlaştırılması

Yüksek gücü ile birlikte su tarafından yüksek emilimi ve mükemmel hemostaz yetenekleri ile Laser BPH ideal tedavi yöntemidir . Lazer, dokuyu temas modunda buharlaştırarak çalışır, kanamayı önler ve birkaç gün içinde normal aktivitelerine dönebilen hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlanır.

Diğer avantajlar:

Prostatın vaskülarizasyon derecesi ne olursa olsun hızlı işlem
MOS (Major Poliklinik Cerrahisi) rejiminde ameliyat edilebilir
Maliyet analizi Turp'a göre daha uygundur
Kullanımı kolay ve hassastır .
Konvansiyonel yöntem olan Turp a yakın bir uygulamadır
Prosedürler hızlı, tekrarlanabilir ve güvenlidir, mesane rezeksiyonu veya diğer alanlar riski yoktur.

Pulmoner Hipertansiyon ve Covid 19 tedavisi - Nitrik oksit

Nitrik oksid (NO) vasküler tonus ve konağın savunma sisteminde yer alan endojen bir mediatordür. İnhale nitrik oksidin (iNO), selektif pulmoner vazodilatasyonla hipoksiyi düzeltici ve pulmoner vasküler direnci azaltarak yükselmiş pulmoner arter basıncını düşürücü etkisi en önemli özelliklerini oluşturmaktadır. Selektif vazodilatasyon özelliği sayesinde pulmoner hipertansiyonun tüm çeşitlerinde ve konvansiyonel tedavilerle tedavi edilmekte güçlük çekilen dirençli hipoksiyle seyreden, ciddi solunum yetmezliği olgularında kurtarıcı tedavi yöntemi olarak iNO, değerli bir tedavi yöntemidir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da başlatılan bir çalışmanın verileri, koronavirüs nedeniyle akciğerlerinde ciddi tahribat olan ve solunum cihazı desteğine ihtiyaç duyan hastalara umut oldu. Vücudumuzda kan damarlarının genişlemesinde rol oynayan “nitrik oksit” adlı renksiz bir gazı solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalara uygulayan uzmanlar, olumlu sonuç elde ettiklerini bildirdiler. Nitrik oksit gazını, solunum destek cihazları (CPAP) vasıtasıyla, günde iki kere 20 - 30 dakika süreyle uygulayan uzmanlar, bu hastaların akciğer damarlarındaki genişleme sayesinde solunum yollarındaki hasarın azaldığı ve virüsün daha çabuk bir şekilde tedavi edildiğini saptadılar. Bu umut vadeden bulgular neticesinde uzmanlar nitrik oksit uygulamasının birçok yoğun bakım hastasını hayata döndürebileceği tebsit edilmiştir .

KOAH / Kistik Fibrozis / Bronşiyektazi

Pozitif Ekspiratuar Basıncı (PEP) tedavisi, salgıları harekete geçirmek için kullanılır. PEP cihazlarının, hasta için uygun olduğunda ve bir asistana ihtiyaç duymadan terapi yapılabildiği için kronik solunum yolu hastalığı olan hastalara bağımsızlık kazandırdığı bulunmuştur.

Acapella®, pulmoner sekresyonları harekete geçirmek için hem PEP tedavisinin hem de hava yolu titreşimlerinin faydalarını birleştirir ve hastaların serbestçe hareket etmesine, oturmasına, ayakta durmasına veya yaslanmasına izin veren hemen hemen her pozisyonda kullanılabilir.

Salgıların temizlenmesini artırır, Göğüs Fizik Tedavisine (CPT) göre tolere edilmesi daha kolaydır, geleneksel CPT seanslarının* yarısından daha az sürer ve KOAH, astım ve Kistik Fibrozis gibi sekretuar sorunları olan akciğer hastalıkları olan hastalarda hava yollarının açılmasını kolaylaştırır. .. Sadece bir ayar kadranını çevirerek acapella® frekansını ve akış direncini ayarlayabilirsiniz.

Acapella® Choice, otoklavlama, kaynatma ve bulaşık yıkamaya dayanıklı, temizlemesi kolay dört parçaya ayrılır. Hastalarınız, evde veya hastanede, kullanışlı, temizlemesi kolay bir cihazla (tek hasta kullanımı) titreşimli PEP tedavisinin tüm avantajlarından yararlanır.

ÜRÜN FAYDALARI

Bu ürün hastaya şu şekilde fayda sağlar:

Ağızdan çıkarmadan inhalasyon ve ekshalasyona izin vermek
Maske veya ağızlık eki ile kullanıma izin verilmesi
Tee adpater takıldığında sıralı nebulizatör ile kullanıma izin verir.
Hemen hemen her hastanın akciğer kapasitesini barındırır.
Herhangi bir pozisyonda kullanıma izin verir - hasta oturmakta, ayakta durmakta veya yaslanmakta serbesttir
Temizlemesi kolay

Solunum Tedavisi ve Sekresyon Yönetimi

EZPAP® pozitif hava yolu basınç sistemi, Fonksiyonel Kalıntı Kapasitesini (FRC) artırarak akciğerleri genişletmek için kullanılır. Artan FRC'nin atelektazinin önlenmesine ve tersine çevrilmesine katkıda bulunduğu bulunmuştur.

EZPAP®, atelektazinin önlenmesi ve tedavisi için kolay bir seçenektir ve akciğer genişletme tedavisi için tıbbi bir ihtiyaçtır.

Teşvik edici spirometri tek başına hastanın hava yollarını açmadığında, seçeneklerinizi EzPAP® ile genişletin. Pozitif hava yolu basıncının sağlanmasını pozitif olarak kolaylaştırır. Basitçe bir akış ölçere bağlayın (gelişmiş FiO2 için duvar havası veya O2), 5-15 lpm'yi ayarlayın ve hastaya ağızlık veya maskeden normal şekilde nefes almasını söyleyin. Gerektiğinde sadece birkaç dakikalık terapi - bir seferde saatlerce değil.

EzPAP®, bir göstergeye bağlantı için bir basınç portuna (her hastada ilk kullanım için önerilir) ve bir ağızlık veya 3 maske seçeneğine uyum sağlamak için standart 22 mm OD bağlantı parçasına sahiptir.

EzPAP® Pozitif Hava Yolu Basınç Sistemi, EzPAP® akciğer genişletme cihazı, ağızlık, basınç portu kapağı ve 7 fitlik boru sistemini içerir. Üç maske seçeneği de mevcuttur.

Ağızlık veya maske eki ile kullanın
22 OD hasta sonu
Taraklı ortam hava girişi
Kapaklı basınç portu
Komple prosedür seti
Tek kullanımlık manometre
Tek hasta kullanımı

ÜRÜN FAYDALARI
Bu ürün hastaya şu şekilde fayda sağlar:

Maske veya ağızlık aparatı ile kullanılabilir
T adaptörü takıldığında sıralı nebulizatör ile kullanıma izin verir Yanlışlıkla tıkanmayı önler
Ölçme borusuna bağlanır
Toplama bileşenlerini ortadan kaldırır
Manometre taşıma ihtiyacını ortadan kaldırır

Toros Mah. 846. Sk. 4/A Konyaaltı/ANTALYA/TURKEY
+90 242 229 49 60     info@antip.com.tr

All rights reserved for ANTIP, used without permission © 2014

Design and Programming AJANSWEB