firmalar » ATS Biomedikal Ltd Şti

ACT Testi:
z-Act® Celite Test tüpleri Aktive edilmiş pıhtılaşma süresinin tayini amacı ile üretilmiştir. Aktivatör olarak Celite® Kullanılmıştır. Genel olarak z-Act® Celite tüpleri, heparin kullanılan tüm tıbbi ve cerrahi işlemler sırasında ve sonrasında kulanılabilir.   z-Act® Celite test tüpleri  tüm tüplü  cihazlar (Actalyke® ve Hemochron® ) ile uyumludur. z-Act® Celite, Normal veya uzayan pıhtılaşma değerinin tayini için aşağıdaki metodu izler. Cam tüp içerisine konulan 2.00 cc taze kan, aktivatör ile karıştırılarak uzayan pıhtılaşma değerinin makul seviyelere indirir, pıhtının oluştuğu anda durur ve kullanıcıyı sesli olarak uyarır. Tüm işlemler sırasında içinde kan olan Act tüpünün sıcaklığı 37 dercede sabit tutulur.

Nitrik Oksit:
Yenidoğan’ın solunum yetmezliği (yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu, mekonyum aspirasyonu, pnömoni, respiratuvar distress sendomu)

Pulmoner hipertansiyonlu veya pulmoner hipertansif kriz riski bulunan olgularda uygulanan konjenital kalp cerrahisi sonrası,

Kronik pulmoner  trombo emboli olgularında uygulanan pulmoner  trombo endarterektomi sonrası Akciğer transplantasyonu

Sağ kalp yetersizliği riski bulunan pulmoner hipertansiyonlu kalp transplantasyonu olguları Sol ventrikül destek cihazı takılan kalp yetersizliği olgularında sağ kalp yetersizliğini önleme ve pulmoner hipertansiyonun tedavisinde

Ciddi pulmoner hipertansiyonu bulunan sağ kalp yetersizliği riski mevcut kalp kapak hastalarında solunum yardımcısı

Covid 19 tedavisinde Akciğer damarlarında vazodilatasyon sağlayarak tedavinin hızlanmasını sağlar

CSZ Medikal / kan ısı yönetimi:
Açık Kalp Cerrahisi Isıtıcı -Soğutucu Sistemi

CSZ, bebek, çocuk veya yetişkin hasta kullanımı için kardiyovasküler soğutma / ısıtma prosedürü için kan sıcaklığı kontrol sistemleri sunar.

Hemotherm® CE, hem oksijenatör ısı değiştiricisine hem de hasta altı blanketlere;
PlastiPad®
Maxi-Therm®
Maxi-Therm® Lite

aynı anda sıcak veya soğuk su vererek kan ve hasta sıcaklığını istenilen seviyeye getirir.

Yapay Akciğer:
iLA Membrane – Yapay Akciğer Sistemi

Kan akışının ve oksijenasyonun yakından ilişkili olduğu yüksek ekstrakorporeal kan akımlarına (High Flow ECMO) sahip olan ECMO’nun aksine, ekstrakorporeal CO2 giderimi (ECCO2R), etkili dekarboksilasyon sağlamak için kardiyak çıktının ≤% 25 daha düşük kan akımlarına ihtiyaç duyar ve süpürme gazı akışı ile ayarlanır.

İLA Membran Ventilatör, öncelikle karbon dioksiti çıkarmak için kullanılan ekstrapulmoner bir ventilasyon sistemidir. Kalp kanı doğal bir organdan geçirdiği gibi geçirir.

Toros Mh. 846 Sk. No: 4/A 07070 Konyaaltı / Antalya
0242 229 49 60     info@antip.com.tr

Bu site ve içeriğini oluşturan materyallerin kullanım hakları ANTIP’a aittir, izinsiz kullanılamaz © 2014

Tasarım ve Programlama AJANSWEB